Обикновено не се замисляме за това , доколко животът на всеки човек зависи от древните , архаични символи свързани с Луната. Луната е непосредствено свързана с подсъзнанието ни, затова и нейният природен цикъл обуславя някои наши неосъзнати желания , постъпки , страхове и предразсъдъци. Много народни поверия и легенди изглеждат на пръв поглед далеч от всякаква връзка с Луната , но корените им се намират в лунните митове.Колко много са  имената , с които човек нарича Луната : Сома , Чандра , Диана, Селена , Ищар, Хатор, Анаит, Артемида. Самата Луна много народи наричат още и месец- старите българи (Месечина), в Русия и в Украйна. Не е трудно да се установи връзката в наименованието на Луната и месеца в английския език (Moon-month) или в немския (Mond-Monat). Древния човек в утрото на цивилизацията се взирал  в нощното небе и търсел в него смисъла на съществуването си и оправдание за дневните си действия и постъпки. Този диск с ярка светлина е напълно открит при пълнолуние и почти невидим при новолуние. Между тези крайни точки сърпът на Луната е божество, гледащо на човека от своята звездна височина. Ето как до този момент човека и Луната се наблюдават през нощите… 

       Основни периоди на влияние на Луната върху Земята.

       Властта на спътника върху земния живот е отбелязана още от Цицерон. Той твърди , че " всеки месец Луната преминава по траектория, каквато Слънцето преминава за година…Тази траектория ускорява растежа на растенията и хората". Съвременните учени не разглеждат поверията като прости суеверия , а ги изучават с достатъчна сериозност, опирайки се като нашите предци на хода на Луната по небесната сфера.

  


 
Много малко хора от съвременността могат да се похвалят , че животът им е в хармония с природните ритми. Но това е необходимо, тъй като живота на човека зависи пряко от въздействието на Луната върху неговия организъм и личност. Луната се намира в тясна връзка със Земята. При това Луната има не само непосредствено отношение към природния цикъл, но и донякъде определя редът на живота на всички обитатели на планетата Земя. Всичко, започвайки с раждането на човек и свършвайки с неговата смърт е свързано с въздействието на Луната.